Често задавани въпроси

Често задавани въпроси свързани с приложението Worddio:

Да, може. След като сте закупили повече от един език, ще имате възможност да промените и майчиния език с някой от закупените езици, както и да променяте езика който искате да упражнявате. При всяка промяна на език, независимо основен или таргет, приложението ще поиска обновяване на базата. Това е с цел да не заемаме много място на Вашия телефонен апарат. Всичко което сте закупили, се пази като информация на нашите сървъри, така че, ако смените езика, няма да загубите това, което вече сте платили.

Не. Worddio е помощник, който ще ви помогне по-бързо да научите нови думи и да обогатите речника си. За изучаване на чужд език препоръчваме да се запишете на езиков курс с реални преподаватели. Горещо препоръчваме да съчетавате езиков курс с приложението Worddio.

Да, темите са подредени спрямо два принципа, според нивото на знание на езика, както и според различни теми от бита. За основа на разделението по нива, сме ползвали общоприетите нива и обем на думи от английския език. Възможно е при други двойки езици, невключващи английски език да има малки разминавания или грешки в значението. Ако открийте такива, моля сигнализирайте ни, за да отстраним грешките и разминаванията.

Има думи, които изглеждат еднакво и звучат еднакво, но в различен аспект да означават различно нещо – понякога може да е съществително име, друг път прилагателно или глагол. Ако ползвате тема свалена чрез QR код, моля обърнете се към преподавателя, който Ви е дал кода и му съобщете за грешката. А ако грешката е в стандартния пакет от думи, които сте свалили, моля да ни уведомите, за да я отстраним. Поради спецификите на различните езици е възможно да има разминавания между двойки езици с лисващ английски език в двойката.

Всеки път при стартиране, приложението проверява дали сте свързан с Интернет и при наличие на връзка проверява дали има обновявания в базата. Ако е налично такова, ще бъдете поканени да го свалите. В обновяванията се включват всички корекции, за които Вие или други потребители са ни уведомили, както и добавяне на нови думи към Вашите библиотеки.

Приложението може да е активно само на един телефонен апарат. От менюто на Worddio на стария апарат, излезте от профила си. Свалете Worddio на новия апарат и влезте с вашия акаунт. Всички закупени от Вас езици, както и такива закупени чрез QR код, ще се свалят на новия апарат.

Често задавани въпроси свързани с платформата за учители:

Да, може. Нямате ограничения в избора на двойки езици, както и кой да е майчиният език. Двойката езици в една библиотека не могат да бъдат променяни. Ако искате да създадете библиотеки на няколко езика, те трябва да бъдат в отделни библиотеки.
Да, това е една от основните идеи, веднъж създадена една библиотека да се ползва многократно за няколко курса ученици. Всяка корекция в дадена библиотека, ще се отразява в телефоните на учениците, които са я свалили, чрез QR код.
Промените ще се отразят на потребителите изтеглили тази библиотека, както и на тези които все още не са я изтеглили, но притежават QR код за нея. Веднъж генериран един QR код за дадена библиотека, QR кода ще сваля на телефона последната версия на тази библиотека.
Да. За целта просто трябва да копирате библиотеката която искате и да нанасяте промените върху новосъздаденото копие. Така потребителите на старата библиотека няма да им се отразят промените, а за новата библиотека си генерирате нови QR кодове, за потребителите на променената библиотека.
Името на библиотеката ще излезе на телефона на потребителя, препоръчваме името на библиотеката да съдържа информация за езиковата школа и нивото. Името на библиотеката ще се отпечата и на QR кодовете, които ще генерирате. Имената на групите нямат значение, те са за ваше улеснение, на телефона те ще се появят като номерация от едно до колкото са групите. Препоръчваме да подредите уроците спрямо тази номерация.
Тези двойки думи се запазват само към Вашия профил и не се вкарват автоматично в нашата база от думи. Възможно е такива двойки от думи да бъде добавена към общата база на платформата, но след проверка от наши лингвисти.
Не, всеки един QR код е уникален и няма срок за ползване. Кода може да стане невалиден, само ако бъде изтрита библиотеката за която е генериран.
Това е въпрос на избор на учителя или училището. QR кода може да се заплати от учителя или училището и да се предостави като безплатен инструмент към учебните материали на ученика. Цената на QR код е символична и лесно може да бъде причислена към цената на учебните материали, за които си плаща ученика. Имате възможност да изберете QR кода да се заплати от ученика, тогава разпечатването на кодовете ще е безплатно за Вас, но при сканиране от приложението ще поиска плащане от ученика.
Планираме различни промоции за активни учители и в тази връзка сме създали тази функционалност в платформата. За повече информация се свържете с нас.
Не, на платформата не може да се учи. Тя служи само за преподреждане на думите според учебните материали на различните училища и методи на обучение. Ако учите чужд език в момента, препоръчайте платформата на Вашия учител или училище, а ако те не желаят да я ползват, може да ползвате платформата за да подредите думите според учебника си, урок по урок. Разпечатайте си един QR код, чрез който да си прехвърлите подредбата в приложението и започнете да учите новите думи по по-лесен начин. Може да разпечатате повече QR кодове и да раздадете на съучениците си, така ще помогнете на и тях.

Свържете се с нас


Пишете ни с въпроси и предложения