Правила за ползване

Правила за ползване

“Мигота” ЕООД, като собственик на интернет сайт Worddio.com и мобилното приложение Worddio, предоставя на своите потребители всички материали, които са публикувани в сайта и приложението, само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие че потребителите/клиентите спазват всички авторски права.

Всички материали, публикувани на Worddio.com, както и в мобилното приложение Worddio са обект на авторско право и са под закрилата на закона за Авторското право.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят, да се копират, да се разпространяват и предоставят за каквато и да било обществена или търговска цел. Публикуването на материали от този сайт в други сайтове е забранено.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Наличните препратките от този сайт, както и тези вградени в приложението водещи към Web сайтове и/или приложения собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт или ще напуснете приложението. “Мигота” ЕООД не контролира тези сайтове и приложения на тези лица и не поема никаква отговорност за  тях или тяхното съдържание. “Мигота” ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. Посещавайки някои от тези сайтове и приложения, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Ние не носим отговорност за политиките за защита на личната информация на уебсайтовете, водещи към нашите продукти, нито за тяхното съдържание и информацията, която предоставят.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да използват услугите, предоставяни от Worddio.com и на приложението Worddio, потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация или да се регистрира, чрез данните от профила си във Facebook, Google+ или Twitter.  С регистрацията, представляваща  волеизявление в електронен вид, потребителят декларира съгласието си с настоящите Общи условия.  

Имайте предвид, че ако ползвате приложението или се го инсталирате само от Apple App Store, Вие се съгласявате с Apple’s Licensed Application End User License Agreement. Потребителите с Android не са задължени от Google Play да се съгласяват End User License Agreement.

 ЛИЧНИ ДАННИ

 “Мигота” ЕООД като собственик на приложението Worddio и сайта Worddio.com разбира отговорностите, свързани с високото обществено съзнание във виртуалното пространство. Защитата на личната информация на нашите потребители е много важна за нас.

“Мигота” ЕООД  гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Доставчикът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни.

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Потребителят се съгласява данните му и друга предоставена от него или нея информация да се използват от “Мигота” ЕООД за установяване на обратна връзка или за урегулиране на отделни въпроси в отношенията между страните. 

За повече информация, моля постете нашите страници с Privacy Policy и EU GDPR.

Worddio е самоучител, предназначен както за възрастни, така и за деца. Ние нямаме намерение да събираме лична информация от никого на възраст под 13 години. По тази причина ние не събираме умишлено лична информация за лица под тринадесетгодишна възраст.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Доставчикът предоставя на потребителя приложението Worddio, което представлява самоучител за изучаване на нови думи на чужд език. Думите в приложението са подредени в тематични библиотеки, според най-често използваните теми и нива. След сваляне на приложението, потребителят въвежда базов (майчин) език и език, който желае да изучава (целеви). След въвеждане на началните настройки, приложението ще подкани потребителя да свали цялата база от думи на базовия език на мобилното устройство на потребителя, както и три безплатни теми на целевия език, за да може потребителя да тества приложението и да придобие представа за предлаганата от доставчика услуга.

Доставчикът дава възможност на потребителя да променя целевия език, като при всяка промяна потребителят, ще трябва да сваля двете безплатни тематични библиотеки. Базовият език не може да бъде променян, преди закупуването на повече от един език от потребителя.

Доставчикът предоставя на потребителя възможност да закупи база от думи на различни целеви езици, като при закупуването на целеви език, потребителя закупува всички двойки от думи и фрази между базовия и закупения целеви език, налични към момента в базата на Worddio.com. С извършването на плащане на целеви език, потребителя ще получава безплатно всички бъдещи обновявания на базата с двойки от думи и фрази между базовия и целевия език, посочени като такива в приложението.

Доставчикът дава възможност на потребителя да закупи повече от един целеви език, като при наличието на повече от един целеви език, потребителят ще има възможност от настройките на приложението да променя както базовия, така и целевия език и да прави различни комбинации от езици. Възможно е различните комбинации от езици да имат различен брой от налични двойки думи и фрази. При всяко стартиране на приложението и при наличие на свързаност към Интернет, ще се извършва проверка в базата на Worddio.com за наличие на нови двойки от думи и фрази между отбелязаните за базов и целеви езици. При наличие на такива, приложението ще предлага обновяване на базата от думи и фрази.

Доставчикът не носи отговорност за наличие на несъответствие между някои двойки думи. Възможни са такива разминавания на база спецификата на различните езици. При наличие на такива разминавания, молим потребителя да ни уведоми, чрез изпращане на електронно съобщение на support@worddio.com или на контактната форма на сайта.

Доставчикът предоставя на потребителя достъп до модул на сайта в който потребителя може да състави собствени библиотеки от думи и фрази между избрани от него базов и целеви езици. Създаването на собствена библиотека не обвързва потребителя с извършване на плащане. За всяка създадена библиотека, потребителят има възможност да генерира неограничен брой уникални QR кодове, които при сканиране от приложението Worddio, ще доведат до сваляне на въпросната библиотека на съответното мобилно устройство и ще подканят собственика на мобилното устройство да извърши плащане на съответната библиотека. Тази библиотека ще се показва в менюто с теми на приложението, само когато двойката езици (базов и целеви) в приложението, отговарят на двойката езици на създадената библиотека. Всеки генериран QR код може да се използва еднократно и е активен до извършване на плащане по съответния QR код. При сканиране на вече заплатен QR код, собственика на мобилното устройство, ще получава съобщение за невалиден код.

Доставчикът предоставя възможност на потребителя собственоръчно да записва думи на сайта, като потребителят се съгласява тези думи да бъдат използвани за обогатяване на базата от звукозаписи на Worddio.com. За направата на записи на сайта, потребителят трябва да разполага с необходимата техника за направа за запис.

Доставчикът има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на интелектуална собственост на “Мигота” ЕООД или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

Доставчикът има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет страницата.

Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. След промяната доставчика актуализира датата на публикация. В седем дневен срок от публикуването , ако потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то доставчика  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя, като за целта не дължи обезщетение на потребителя.

През известен интервал от време ние ви препоръчваме да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Доставчикът, има право да взима мерки за предотвратяване на злоупотреби и злоумишлени действия от страна на потребители, чрез ограничаването на достъпа им до сайта и приложението.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени по сайта и приложението, както да променя цените на услугата. Промяната на цената на услугата се отнася само за закупуването на нови услуги и езици.

Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Worddio.com.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни и информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги от Worddio.com

Доставчикът не носи отговорност за направените разходи в случай, че вследствие на използването на Worddio.com  възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудването на ползвателя.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на доставчика  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за доставчика.

Доставчикът има право да събира и използва профилна информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от доставчика, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес support@worddio.com.  Доставчикът  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които доставчикът ще използва информацията ще бъдат съобразени с европейското законодателство и приложимите международни актове.

Доставчикът има право (но не и задължение) да запамети върху информационната си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies).Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата worddio.com чрез сървър върху твърдия диск на потребителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите.

Потребителите нямат право да се откажат от продукта след като вече са го закупили.

Потребителите не могат да заменят вече предоставена услуга/език с друга услуга/език.

Потребителите имат право да закупуват повече от една услуга/език.

Потребителите нямат право да предоставят своите данни за ползване на продукта ( системата не допуска едновременно ползване на продукта от двама потребители с еднакви данни за достъп )

Потребителите имат право да ползват предлаганите от доставчика услуги, при спазване на настоящите Общи условия.

Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за използване на услугите, предоставяни от доставчика.

Потребителят се ангажира да ползва материалите, публикувани в сайта единствено и само за учебни и лични нужди, като спазва поведение изцяло съобразено с целите на сайта Worddio.com.

Потребителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува материали от сайта Worddio.com и или от приложението Worddio, които нарушават права върху интелектуалната собственост на „Мигота” ЕООД, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност спрямо настоящите Общи условия и европейското и международно законодателството.

Поставяйки отметка " Прочетох общите условия и съм съгласен с тях" и натискайки бутона " Регистрирай ме", потребителят декларира, че е съгласен с общите условия и ще се съобразява с тях.

СОФТУЕР

Наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на “Мигота“ ЕООД. Моля, преди употреба на софтуера да се запознаете с общите условия за ползване.

Свържете се с нас


Пишете ни с въпроси и предложения